Spelregels CoBiCa

Spelregels CoBiCa:

 • Startopstelling: Ballen in de driehoek,
 • Bepalen spelersvolgorde: Iedere speler (2 – 6) krijgt een gesloten kaart. Iedere speler moet de kaart daarna zelf openleggen,
 • Speler met de hoogste kaart begint, speler met de laagste kaart is het laatst. Wanneer spelers een gelijke kaart hebben gekregen bepaald de volgorde van openleggen van hun kaart hun volgorde. Wie eerder openlegt is in dat geval eerder aan de beurt,
 • Speler met de hoogst kaart geeft iedere speler 8 gesloten kaarten en doet de openingsstoot,
 • De kaarten die zijn overgebleven vormen de reststapel. De reststapel wordt gesloten op de rand van de pooltafel gelegd.

Iedere speler afzonderlijk moet de ballen op zijn kaarten wegspelen. Alleen de speler die één bal of meerdere ballen pot moet de corresponderende kaart(en) tonen. Vervolgens mag de speler deze kaart(en) naar eigen inzicht beheren: dus open laten liggen of weer sluiten, wegleggen of in de hand houden. Deze speler blijft dan aan de beurt en speelt verder. Alle andere spelers hoeven de corresponderende kaart(en) niet te tonen. Het spreekt voor zich dat ook hun kaart(en) zijn weggespeeld en ook zij beheren hun kaarten  naar eigen inzicht. Wanneer een speler geen bal pot is de beurt voorbij en is de volgende speler aan de beurt.

Wanneer een speler een fout maakt, zoals:

 1.  een bal potten zonder de corresponderende kaart te hebben,
 2. geen enkele gekleurde bal wordt geraakt,
 3. de cue (witte) bal wordt gepot,
 4. of een bal valt buiten de biljarttafel,

is vanzelfsprekend de beurt ook voorbij en moet deze speler bovendien een extra kaart van de reststapel nemen. Wanneer een kaart corresponderend met een reeds gepotte bal wordt gepakt moet een nieuwe kaart worden genomen. Meerdere fouten tegelijk gelden als één fout. 

Alle spelers met nog 1 kaart (dus niet wanneer een speler nog twee kaarten heeft met dezelfde bal) moeten direct laatste kaart melden. Indien een speler dit vergeet maakt deze speler een fout en moet daarom een extra kaart van de reststapel nemen. Krijgt een speler laatste kaart tijdens zijn beurt dan hoeft deze speler dit tijdens die beurt niet te melden. Pas als daarna de beurt voorbij is en de speler nog steeds één kaart heeft moet de speler alsnog direct laatste kaart melden. Iedere keer, na een fout en een speler een kaart van de reststapel heeft moeten nemen en daarna wederom laatste kaart heeft, moet opnieuw laatste kaart worden gemeld. Wanneer alle restkaarten reeds zijn verbruikt en een speler maakt (opnieuw) een fout dan verliest deze speler en moet de strijd staken. De anderen spelen verder totdat een winnaar bekend is.

Spelers hoeven niet per se eigen ballen (eerst) te raken met de witte bal. Het is immers bij de spelers onderling onbekend welke ballen door een ieder gepot moeten worden en het kan goed zijn dit tijdens het spel zo te houden. Tactisch spelen maakt CoBiCa tot een enerverend, spannend en tactisch spel. De speler waarvan alle kaarten het eerst zijn weggespeeld is winnaar en deelt opnieuw. Deze speler geeft aansluitend de andere spelers nog één gesloten kaart om de speelvolgorde van de overige spelers te bepalen en doet vervolgens de openingsstoot.

Wanneer een speler een bal heeft gepot maar nog niet alle kaarten heeft weggespeeld, terwijl een andere speler de overwinning claimt, dan mag de speler zijn beurt afmaken. Als de speler in die beurt alsnog alle kaarten wegspeelt dan wint deze speler. Dit betekent dat als een speler in 1 beurt een bal pot (eventueel meerdere) en daarna zijn/haar laatste bal pot een medespeler nooit winnaar kan zijn. Zijn er meerdere spelers uit dan wint dus degene aan de beurt, daarna degene direct volgend op de speler die aan de beurt was et cetera. Het spreekt voor zich dat de verliezers de kaarten van de winnaar mogen controleren.

Er zijn vele variaties mogelijk op de spelregels. Het is daarom aan te raden de spelregels van te voren met alle spelers af te spreken. Enkele variaties zijn:

 • Doorspelen, nadat de winnaar is bepaald, om plaats 2, 3, 4, …. et cetera te bepalen. Handig wanneer er om een rondje wordt gespeeld.
 • Variatie op aantal kaarten die een speler bij het begin krijgt, bijvoorbeeld 7 of 9 kaarten. Is ook afhankelijk van het totaal aantal spelers.
 • Er kan gespeeld worden met een vooraf bepaalde inzet. De winnaar krijgt van alle andere spelers deze inzet.
 • Andere fouten zoals gebruikelijk bij poolbiljarten, b.v. bal toucheren met hand, bal raakt geen tafelrand et cetera.
 • Wanneer een speler een fout maakt dan verliest deze speler en moet de strijd staken en moet wachten op een volgende spel. Dit geldt ook bij het niet melden van laatste kaart. In plaats van 0 fouten kan ook worden afgesproken dat maximaal 1, 2 of … fouten gemaakt mogen worden.
 • Ook kan worden afgesproken dat bij een fout de speler 8 nieuwe kaarten van de reststapel mag nemen en opnieuw mag beginnen. Wel moet deze speler de nieuwe kaarten goed bekijken en de kaarten met de corresponderende ballen die inmiddels al zijn weggespeeld vervangen voor nieuwe. Wanneer met inzet wordt gespeeld kan worden afgesproken dat deze speler dan speelt met dubbele inzet.
 • Wanneer de speler die de laatste bal heeft gepot nog niet alle kaarten heeft weggespeeld, maar van een andere speler zijn al wel alle kaarten weggespeeld en deze speler claimt de overwinning dan wint deze speler. Zijn er meerdere spelers uit dan wint degene direct volgend op de speler die aan de beurt was et cetera.
 • Een totaal andere vorm: Ook kan andersom worden gespeeld, dus in plaats van de ballen potten corresponderend met de kaarten in spelers bezit kan ook worden afgesproken juist die ballen niet te potten. De spelers potten dan dus de ballen waarvan ze de kaarten niet hebben. De speler aan de beurt speelt net zolang door totdat geen bal wordt gepot. De speler die de laatste kaart behoudt wint.

Er zijn meerdere spelregels te bedenken en ik laat het aan jullie over deze actief met elkaar te delen op het forum pagina.

Share Button
Print Friendly